Detti in dialetto castrovillarese


 1. Surcu accummogghie surcu e l'urtimu cu accummogghie accummogghie.
 2. Cu carna e baccalà semp'i mani t'aja guntà
 3. Fatt'u nomu e mindite a dorme
 4. A fatica da festa trase da porta e jessi da fenestra
 5. Tri boti  'nta n'annu: a Natalu, a Pasca e a Capudannu.
 6. Va add'u patutu e no add'u saputu.
 7. A lavà a cap'a lu ciucciu ci perdisi 'acqua e sapunu!
 8. Cu si 'mpavure non pate.
 9. Si bbù jinghie u ciddaru zappa e puta allu jnnaru.
 10. Mangia ca du tuiu mangise.
 11. Face cumu ti fanu ca non jè mai piccatu
 12. Ammar'a cu tene u poviru parintu ca si dissole e non fà nenti
 13. 'Ncasa i pizzenti non mancanu mai stozze.
 14. A robba du carrucchianu s'a friche u sciampagnunu.
 15. A fimmina onesta spogghie la mamma e la figghia veste
 16. U murtu tene sempi turtu
 17. Non ti 'ntricà,non ti 'mpiccià,non fa bene ca malu ti ni vene
 18. U 'ncarnà e lu scarnà su dui malanni.
 19. Si tutt'i guai si spannerunu allu solu si vedere cu ni tene cchiù assai.
 20. Chiove e malu timpu fà, ammar'a cu 'ncasa d'avuti stà.
 21. Faci  malu e pensece, faci bene e scordalu.
 22. L'ommu puntualu je patrunu da rrobba_i lati.
 23. Arburu ca non fa fruttu pigghialu e tagghalu.
 24. Tantu va a langedda all'acqua fin'a quan'non si ruppe.
 25. Si llu 'mprestà furere bunu , si 'mprestere pure 'a mugghiera.
 26. Chiaccheri e tabbaccher'i linnu a banca i Napuli non  ne 'mpigne.
 27. U veru galantomu dottu porte a misura sott'u cappottu.
 28. Si vu gabba u vicinu, curchite pristu  e gavuzate matina.
 29. Figghie fimmine e vutt'i vinu sbarattali quantu primu.
 30. Quannu u cantiniru jè sup'a porta u vino jè acitu.
 31. Alla Saracina mangiunu pipazzi a Castroviddari di fanu palazzi
 32. Allu mast'i musica venisi a fà a sirinata.
 33. Jnghie a panza e jnghiela i pagghia ca non ti done mai travagghiu.
 34. Quannu cinnè viv' u rre, quann'on cinnè cchiù viva Jesù.
 35. Cu st'a spiranza adavuti e non cucine a sira si va a curca murmurannu.
 36. Cu parle malu du bunu i vo chiavà nu trunu.
 37. Allu fussu ci zumpe e alla purchiacca ci attruppiche
 38. Bursa ca stai arritu fatti nanti c'u tavirnaru vo dinari e non vo canti
 39. Attacca u  ciucciu addù vo' u patrunu e lassa cas'u mangin'i cani.
 40. Jenneri e niputi quiddu ca fai jè pirdutu.
 41. A panza jè di piddicchia, cchiù ci ni mindisi e cchiù si stinnicchia.
 42. 'On tengu nu soldu pi mmu squagghià 'nta n'ucchiu.
 43. Chiacchere i manu e pirite i culu  fetunu quantu casu banuru.
 44. Quannu tenese turtu non aja ji alla curta ca ci appizzise 'u ristu e vai puru carceratu.
 45. Cu simmine spine non adda camminà scavuzu.
 46. Vene a morta putenta e forta ca spacchi i muri e jesse da porta.
 47. Donne spine longhe, canate spine i Cammarata.
 48. Cu addavuto u panu je murtu, cu addavuto u fucu je campatu.
 49. Facite a limosina a donnu Jannu ca su spicciate i soldi e su_crisciute l'anni.
 50. Amu fatta a chjsa ,ama fa puru u campanaru
 51. Tri fissi ci su allu munnu: cu s'mbriaca alla vutta soia, cu f'amura cu a mugghiera soia, e cu non cunze i fatti sui pi cunzà i fatti i lati.
 52. Cu nu gubbidisce a mamma e lu patru, gubbidisce u diavulu 'ncarnatu
 53. U mangemindu du culu je peggiu du terramotu
 54. 'Na vota l'annu non porte dannu, 'na vota u misu non porte spise, 'na vota u jurnu ti  caccie datturnu.
 55. Cicatu cu n'ucchiu, cicatu cu dui.
 56. Simmina quannu vu, ca a giugnu metese.
 57. Quannu spanne u solu u jurnu da cannalora tanta niva adda fa 'ncora.
 58. Rire u fissu cu a cammisa nova.
 59. Mera mera su tutti i na manera.
 60. Dopu a quarantina nu malu a matina.
 61. Tuttu u bene da fatica vene.
 62. Cu non sa fà non sa mancu cumanna!
 63. A mmerda cchiù a riminisi, cchiù puzze.
 64. Prima i dinti e dopu i parinti.
 65. S'è fattu u cuntu senza u tavernaru.
 66. Amicu cu tutti e fidilu cu nissuno.
 67. I guai d'a pignata i sa la cucchiara.
 68. Ammaru u ninnu ca va 'ntu grussu.
 69. A parlà jè arte liggera.
 70. Migghiu fissu ca sinnacu.
 71. Cu bedda vo parì pene e guai adda patì.
 72. Casa ninna fimmina lesta.
 73. A gaddina fa l'uvu e allu gaddu i vuscche u culu.
 74. S'a fatica fusse bbona a facerunu i cani.Vulera jessi panu pi cu no mangi
acqua pi cu teni sita
vulera jessi timpu pi cu adda mori.

di Luigi Le Voci

Commenti

 1. Bella davvero grazie a tommaso per averla condivisa

  RispondiElimina
 2. Una bella raccolta di saggezza ed esperienza popolare, mi permetto di suggerirne altri due che sentivo spesso da una mia vicina quando abitavo a Castrovillari, li scrivo così come mi vengono, poi qualcuno esperto di dialetto Castrovillarese può scriverli al meglio:
  - Pi pani e pi lissia nun ti pigghià mai marmacia ;
  - A li valenti pene e trumenti , a li camatrie pisci arrustuti ;
  Saluti e grazie per questo sito che mi permette di rimanere aggiornato sulla vita
  di una cittadina dove ho vissuto un bel periodo della mia vita e dove ho ancora qualche amico.

  RispondiElimina
 3. Impara l'arte e mettila da parte un giorno ti servirà - Quando c'è la crisi chi si adegua risparmia due volte. I detti popololari rispecchiano le difficoltà affrontate da generazioni e sono sempre veri! Complimenti all'ideatore del blog molto interessante a non dimenticare il passato per adeguarsi a capire il futuro.

  RispondiElimina

Posta un commento

Commenta questo articolo